Et-Tergib Vet-Terhib Hadis Kitabı Hakında Bir Soru

Et-Tergib Vet-Terhib Hadis Kitabı Hakında Bir Soru

Soru : Selamun aleyküm. Değerli Hocam, et-Tergîb vet-Terhîb hakkında malumat vermeniz mümkün müdür? İmam Beyheki’nin bu eserinin diğer eserlerinden farklı, öne çıkan bir yönü var mıdır? Barındırdığı hadislerin sahihliği konusundaki görüşünüz nedir? İnternette...