Soru : Selamun aleyküm. Değerli Hocam, et-Tergîb vet-Terhîb hakkında malumat vermeniz mümkün müdür? İmam Beyheki’nin bu eserinin diğer eserlerinden farklı, öne çıkan bir yönü var mıdır? Barındırdığı hadislerin sahihliği konusundaki görüşünüz nedir? İnternette ulaşmaya çalıştıysam da sadece ünlü İslam Âlimi olan kitabın yazarı hakkında malumat var, bu eser hakkında bir bilgiye ulaşamadım.

Cevap: Et-tergib vet-terhib hadis kitabı Ebu Muhammed Zekiyyüddin Abdülazim b. Abdilkavi b. Abdillah el Münziri tarafından tertip edilmiştir. Doğumu 1185 Fustat. Vefatı 1258 Kahire.

El Münziri büyük hadis âlimlerindendir. Muttaki, Şeyh ve hadis hafızıdır. 600 kadar hadis âliminden ders aldı. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Eserlerinin en tanınmışı, dinin yapılmasını ve yapılmamasını istediği ile ilgili hadisleri toplayan et-tergib vet-terhib adlı kitabıdır.

Bu hadis kitabında 5472 Hadis-i Şerif, 25 bölüm vardır. Hadisler Kütüb-ü Sitteden, Muvatta ve Müsnedden başta olmak üzere birçok kaynaktan seçilmiştir. Sahih hadislerle birlikte, hasen, zayıf hadislere de el-Münziri eserinde yer vermiş. Ancak senet durumlarını açıklamıştır.

Eser anlaşılır, uygulanabilir tarzda tertib edildiği için hem medrese, hem de tekke çevrelerinde şöhret bulmuş, birçok şerhi yapılmıştır.