ALLAH ( C.C. ) VE GÜZEL İSİMLERİ

O, öyle bir Allah'tır ki O' ndan başka ilah yoktur.Görülmeyeni ve görüleni bilendir.O Rahman ve Rahim.O öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hiç bir ilah yoktur.
Siyer-i NebiKur'an ve Tefsir

O, öyle bir Allah'tır ki O' ndan başka ilah yoktur.

Görülmeyeni ve görüleni bilendir.O Rahman ve Rahim.O öyle bir Allah’tır ki kendisinden başka hiç bir ilah yoktur.O malik ve sahiptir, münezzehtir,selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.O yaratan ,var eden varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’ nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanının yüceltmektedirler.O, galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.(Haşr Suresi:22-23-24)