29 Mayıs 2008 İstanbul fethinin 555. yıldönümü. Peygamberler yalan söylemez, konuştukları doğrudur, yaptıkları doğrudur, geleceğe yönelik vaad ettikleri doğrudur.

Peygamber Efendimizin İstanbul’un fethi müjdesi de doğruydu. Ancak gerçekleşmesi için 827 yıl beklendi. Övülmüş komutan olmayı kim arzu etmez. Bu övgüye mazhar olmak için 28 defa İstanbul fethine teşebbüs edildi.

Lütfa eren Çelebi Mehmet Han oğlu Sultan Murat Han oğlu Sultan Mehmet Han oldu. Fatih Sultan Mehmet, 27–28 Mart gecesi 1432’de Edirne’de doğdu.Annesi Hatice Âlime hanımdır. Babası ve annesinin özel ilgisiyle çocukluğundan itibaren çok iyi yetiştirildi. Dini ve dünyevi bilgileri en yetkili şahsiyetlerden aldı.

Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegân, Molla Zeyrek, Sinan Paşa  özel hocalarındandır. Hacı Bayram-ı Veliden dua, Akşemseddinden  feyz ve ilham aldı. Arapça, Farsça, Latince, Sırpça, Yunanca, İbranice’ yi öğrendi. Devlet yönetiminin pratiğini Manisa Sancağında gerçekleştirdi.

Şehzade olarak gittiği Manisa’dan Sultan olarak 1451’de Edirne’ye döndü. Coşku ve heyecan doluydu. Sabahlara kadar gözüne uyku girmiyordu. Hedef büyüktü, büyük hedeflere ulaşmak; azim, cesaret, hazırlık ve organize olmayı gerektiriyordu. 1452’de 50.000 kişi ile boğazda göründü. Bizans imparatorunun şiddetle karşı çıkmasına rağmen elçileri geri gönderdi. Sizin hayal edemediklerinizi ben gerçekleştireceğim. Böyle bir taleple huzuruma bir daha gelmeyiniz dedi. Rumeli hisarını 4 ayda yaptı, planını kendisi çizdi, uzaktan bakılınca Rumeli Hisarının Efendimizin ismi “MUHAMMED” şeklinde olduğu görülür.

Sultan Mehmed’in heyecanı, coşkusu bütün ülkeyi kapladı. Sanki Bedir’e çıkılıyor, Mekke’nin fethine gidiliyordu. Ülkenin kalbi Edirne’de atıyordu. Âlimler, komutanlar, erenler, gönüllüler Edirne’de toplandı. Maddi- manevi bütün hazırlıklardan sonra 1 Şubat’ta sevkiyat başladı. 23 Mart’ta Fatih Edirne Sarayiçinden hareket etti. Namazgâh ovasındaki toplu namazdan sonra, Buçuktepe’den İstanbul’a yöneldi.

1 Nisan’da kuşatma resmen başladı, 5 Nisan’da Fatih İstanbul önlerindeydi. 53 gün süren kuşatmada bazen başarısızlıklar oldu. 20 Nisan’da  Kumburgaz açıklarında Baltaoğlu Süleyman Beyin komutasındaki Osmanlı donanması Ceneviz ve Rum donanmasına mağlup oldu. Fatih bu mağlubiyete çok içerledi. Akşemseddin Fatih’e bir mektup yazarak onu daha da kamçıladı. Heyecanı zirveye çıkan Fatih  atını denize sürerek “Köhne Bizans ya sen beni alacaksın ya ben seni” diye kükredi. Rövanş gecikmedi 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece gemiler karadan yüzdürülerek Haliç’e indirildi. Sonuç almak buna rağmen gecikiyordu, tansiyon yüksekti. Homurdanmalar, muhalif sesler iyice artmıştı. Akşemseddin, Fatih’in ricası üzerine hem Ebu Eyyüb El-Ensari Hazretlerini  kabrini hem de fethin gününü müjdeledi.

27 Mayıs’ta genel hücuma geçildi. 29 Mayıs Salı günü 827 yıldır gününü bekleyen Peygamber müjdesi gerçekleşti. 1 Haziran Cuma günü Fatih hocaları ve komutanlarıyla Ayasofyadaydı. Orada şöyle konuştu;
“Ayağa kalkınız! Susunuz ve beni dinleyiniz. Ben Sultan Mehmed Han başınızda bulunanlara ve onların halkı olarak size söylüyorum. Bugünden itibaren artık hayatınız ve hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız. İnançlarınızı, inandığınız şekilde yerine getirmekte serbestsiniz”.

Devlet İstanbul’a taşındı. Konstantiniy-ye İslâmbol oldu. Payıtaht-ı Saltanat, Darülhilâfe, Dersaadet, Âsitane, el-Mahmiyye oldu. Okmeydanı’nda şenlikler yapıldı. Orada Akşemseddin konuşma yaptı, şöyle seslendi Akşemseddin Hazretleri; “Ey guzat-ı Müslimin, bilün, agâh olun, kim cümlenüzün hakkında ol ahir-i zaman Peygamberi ol serveri kâinat ve ol mefhar-ı mevcudat buyururlar. İstanbul mutlaka feth olunacaktır. Ne güzel komutandır O’nu fetheden komutan, ne güzel askerdir O’nu feth eden asker, İnşaallah hepinüz ve hepimüz mağfurdur.

Ama gaza malı israf etmeyip İslâmbol içre hayrat ve hasenat ediniz”. Misyon sahipleri dinlenmezler. Çünkü onlara göre dünya sefer yeridir. Meşakkat yurdudur. Selâm yurdu, dinlenme yeri Cennettir. Fatih 30 yıllık  saltanatı müddetince 25 gazaya çıktı, 2 İmparatorluk yıktı, 17 devleti, 200 şehri ülkesine kattı. 308 Cami, 8 Üniversite ve sayısız vakıf eseri bıraktı.

Hedefinde Batı Roma vardı. 1480’de Ahmet Gedik Paşayı Otranto’ya gönderdi. 25 Nisan 1481’de Gebze’de Maestro Lacop adındaki kişi tarafından zehirlenerek şehid oldu. Batı Roma fethedilemedi. Ancak sadece fethi ertelendi, çünkü Batı Romanın fethi de doğru sözlü Peygamber tarafından müjdelenmiştir.

Fatih Sultan Mehmed’i değerli hocalarını, komutanlarını, askerlerini rahmetle yâd ediyor, Peygamberi Zişan Efendimizin yanında birlikte olmayı temenni ve niyaz ediyorum.