İslam’la ilk şereflenen birçok büyük sahabenin genç olduğunu belirten Hasan Gümüş “Bizim medeniyetimiz bir gençlik hareketi olarak ortaya çıkmıştır.” dedi. ‘Et-Tergîb vet-Terhîb’ isimli hadis kitabından yaptığı derslere devam eden Edirne Mimar Sinan Vakfı kurucu başkanı Hasan Gümüş, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü Edirne Mimar Sinan Vakfı Balkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda İslam’ın gençliğe verdiği öneme dikkati çekti.

            “Yöneticinin en önemli vasfı adalettir.”

Okuduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz’in, kıyamet günü güneşin yaklaştırıldığı ve hiçbir gölgenin olmadığı Arasat meydanında Allah’ın gölgelendireceği yedi çeşit insan tipinin açıklandığını belirten Hasan Gümüş, bunlardan ilk grubun adaletli idareciler (el-İmâm ül-Âdil) olduğunu söyledi. Hasan Gümüş “Yöneticilerin en önemli vasfı adalettir. Adaletle yönetmesidir. Sonra, cesaret ve doğruluk gelir. Yöneticiler hiçbir şeyden korkmadan ve çekinmeden cesaret ve doğrulukla hakkın ve adaletin yanında olmalıdır” dedi.

            “Dimetoka Camii kapalı!”

Hasan Gümüş, idarecilerin uluslararası ilişkiler alanında da cesaret ve doğrulukla hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Mesela bizim yanı başımızda Dimetoka’nın merkezinde bulunan büyük cami halen kapalı. Kavala’da camiyi kilise yapmışlar. Adamlar İstanbul demiyor, Constantinapoli diyor. Herkese düşen görevler var. Sen Gümülcine ile, Kavala ile, İskeçe ile ilgilenmezsen, adam gelir İstanbul ile ilgilenir” dedi.

            “Bir genç olarak Fatih Sultan Mehmet”

Allah’ın gölgelendireceği bir grubun da gençliğinde iman ve ihlasla yaşayan, ibadetlerini yapan gençler olduğunu belirten Hasan Gümüş İslam’ın da bir gençlik hareketi olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Müslüman gençlere Fatih Sultan Mehmet örneğini veren Hasan Gümüş şunları kaydetti: “Edirne’de doğup büyüyen Fatih, daha sonra şehzade olarak Manisa’ya gönderildi. Bildiğiniz gibi babası 2. Murat, Fatih daha 12 yaşında iken devletin başına geçmesi kendisini çağırmıştı. Çünkü Hacı Bayram-ı Veli, İstanbul’un fethinin kendilerine nasip olmayacağını ama Fatih ve Akşemseddin’e nasip olacağını daha Fatih beşikte iken söylemişti. Bence 2. Murat, fetih bize kısmet olmayacak ama, bari fethi belki görürüm diye çok genç yaşta Fatih’i tahta çağırmıştı. Allahu alem, benim kendi yorumum budur. Sonra biliyorsunuz, 19 yaşında tahta çıkan Fatih, daha o yaşlarda İstanbul’un fethi planları ile meşgul olmuş ve 21 yaşında iken fetih kendisine müyesser olmuştur.”

            “Fatih’in nesline ne oldu?”

Bir genç model olarak Fatih’in unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Hasan Gümüş “Fatih’in nesline ne oldu? Maalesef üzülerek görüyoruz ki, gençlerimiz kültür ve medeniyetimizden uzaklaşıyor. Bir ‘I love you’culuk aldı başını gidiyor. Bugün seni seviyorum diyen genç, yarın bırakıyor bir başkasına seni seviyorum diyor. Müslüman genç sevdi mi bir defa sever, adam gibi sever. Fatih gibi ulvi bir ideali olur, onun yolunda yaşar.” dedi.

İlgi ile takip edilen program, Hasan Gümüş’ün hadis-i şerifte sayılan, Allah’ın gölgelendireceği diğer insan tiplerini de okuyarak açıklamalarda bulunması ile sona erdi.