60. Yılında İlim Yayma Cemiyeti

Hasan Gümüş, İlim Yayma Cemiyeti’nin kuruluşunun 60. yılı münasebetiyle Edirne Şubesi tarafından düzenlenen ve Edirne’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kanaat önderlerinin davetli olduğu kutlama programına katıldı. 04 Şubat 2012 günü İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen ve  Edirne milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı programda Edirne’nin doğal hinterlandından koparılmış ve kenarda kalmış bir kent görüntüsünün devam ettiğini kaydeden  Hasan Gümüş “Edirne’nin sosyal, kültür ve şehircilik alanlarında ciddi bir dönüşüme ihtiyacı vardır. Merkezi idarenin bu konuda Edirne’ye gereken önemi göstermesi gerekmektedir.” dedi. Hasan Gümüş, programa katılan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) genel başkanı Ahmet Gündoğdu ile de bir araya geldi.
Siyer-i NebiKur'an ve Tefsir

Hasan Gümüş, İlim Yayma Cemiyeti’nin kuruluşunun 60. yılı münasebetiyle Edirne Şubesi tarafından düzenlenen ve Edirne’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kanaat önderlerinin davetli olduğu kutlama programına katıldı.

04 Şubat 2012 günü İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen ve  Edirne milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı programda Edirne’nin doğal hinterlandından koparılmış ve kenarda kalmış bir kent görüntüsünün devam ettiğini kaydeden  Hasan Gümüş “Edirne’nin sosyal, kültür ve şehircilik alanlarında ciddi bir dönüşüme ihtiyacı vardır. Merkezi idarenin bu konuda Edirne’ye gereken önemi göstermesi gerekmektedir.” dedi. Hasan Gümüş, programa katılan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) genel başkanı Ahmet Gündoğdu ile de bir araya geldi.

Hasan GÜMÜŞ

Takip Edin...

Sohbet Takvimi

Sohbetler

Ziyaretler

Eserler

Eserler

Kur’an “Oku” ile başlar. Okumanın “dinleme” anlamı da vardır. “Edep’te” dinlemekten başlar”.
Siyer-i NebiKur'an ve Tefsir

ÖNCE DİNLE

Dinleme paylaşmadır.Zordur.Derdini anlatan kişinin derdini dinleme, mutluluğunu anlatan kişinin mutluluğunu dinleme,ana-babanın,hocanın nasihatlerini dinleme hep nefsin ağrına giden işlerdir.

 

HAYAT BEDAVA DEĞİL

Pişmanlığın dört çeşit olduğu söylenir. Günlük pişmanlık,yıllık pişmanlık, ömürlük pişmanlık ve ebedi pişmanlık. Bitmeyen, bitmeyecek pişmanlık ebedi pişmanlıktır. Allah korusun bu dünyadan imansız göçenler bu tür pişman olanlardır. Ebediyen ah vah edeceklerdir bu tür pişmanlar.

 

ALLAH ( C.C. ) VE GÜZEL İSİMLERİ

"O, öyle bir Allah'tır ki O'ndan başka ilah yoktur.Görülmeyeni ve görüleni bilendir.O Rahman ve Rahim.O öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hiç bir ilah yoktur.O malik ve sahiptir, münezzehtir,selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip karuyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran,  büyüklükte eşi olmayandır."

 

PEYGAMBER EFENDİMİZ

Biz Müslümanlar en fazla, sevginin yaratıcısı, hem kendisi çok seven, hem de çok sevilen, sevdiklerimizi bize bağışlayan ve sevdiklerimizin sevgisini koymak için bize gönüller veren Cenab-ı Allah’ı, bütün sevgilerin üzerinde bir sevgiyle severiz. İkinci olarak, özü sevgi, mayası sevgi ile karılmış, sevginin yaşayan hali, yürüyen hali, sevginin nasıl yaşanacağını bize gösteren Sevgili Peygamberimizi, Cenab-ı Allah’tan sonra en fazla severiz.